ori.bg logo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.ORI.BG

 

Версия 4.0 от дата 03.01.2017 г.

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.ori.bg.

Ако използвате уеб сайта www.ori.bg, се счита, че приемате и сте съгласни с тези Условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Този документ съдържа Общите условия, според които сайтът предоставя услуги на потребителите си на адрес в интернет www.ori.bg. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.ori.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от сайта с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.ori.bg или чрез избора на продукти или услуги, предлагани от него Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Всеки потребител се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.ori.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

Правила за използване на сайта

 

Собственикът на сайта www.ori.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на него, само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения в сайта. Не се разрешава материалите от www.ori.bg да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да се копират или да се раздават за каквато и да обществена или друга цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от www.ori.bg е валидна само на територията на Република България.

Права и отговорности на страните
 

Продуктите и услугите в www.ori.bg са ограничени само до посочените условия. Собственикът не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, като си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията, публикувана в този сайт, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти или да се допитате до избрания от Вас консултант.

 

Ограничение на отговорността
 

Собственикът на сайта www.ori.bg не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

С цел изпращане на заявка за продукти или услуги от сайта www.ori.bg Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни, като за целта е извършена съответната регистрация на администратор на лични данни. Сайтът www.ori.bg използва личната информация единствано и само с цел да осъществи и подобри услугите, които Ви предлага, както и за да може да получи необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги, да Ви свърже с консултанти или да Ви снабди със съответната интересуваща Ви информация относно продукти и услуги, включени в сайта.

Хипер-връзките от сайта www.ori.bg към web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, www.ori.bg не поема никаква отговорност за тяхното качество или съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск, за което същият се счита за уведомен с приемането на настоящите Общи условия.

 

Промяна на цени на продукти
 

Сайтът www.ori.bg има право да променя цените на показаните в него продукти на „Орифлейм” в съответствие и при спазване на политиката на фирма „Орифлейм” за всеки нов Каталог и цените в него. При извършване на промяната не се дължи предварително уведомяване на потребителите. Когато потребителят иска да направи запитване за определен продукт през сайта www.ori.bg, то за съответния продукт ще важи цената, която е била актуална към момента на подаване на запитването от Потребителя. При допуснати технически грешки в публикуването на информация сайтът има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени от Потребителя на консултанта, когато има такива.

Сайтът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални техни промени.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
 

Съгласно Закона за защита на потребителите сайтът www.ori.bg Ви предоставя следната информация :

1. Николай Кънов – Независим консултант на „Орифлейм България” ЕООД, гр.София, п.к.1797, бул.„Г.М.Димитров”    № 1
 

2. Основните характеристики на продуктите, показани в сайта, са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

3. Цената на продуктите е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, като в случай, че продуктът е предложен на промоция, промоционалната /намалена/ цена е обявена, като новата цена е поставена над старата цена, която е зачертана.
  

4. Стойността на такса за доставка по куриер при поръчка за страната не е включена в цената на продукта и се дължи отделно от нея. Доставката на продукти за територията на гр.София е безплатна, а за останалите населени места в Република България е до офис на куриерска фирма  "Еконт" за сметка на заявителя. Цената на самата доставка се определя от куриера към момента на изпращането на продуктите и зависи от стойността на наложения платеж на поръчката, мястото на доставката и тежестта на пакета.

  
5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

6. Начините за Доставка са описани по-долу.


Дефекти на заявени продукти
 

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му от консултанта и при ненарушен търговски вид на продукта и опаковката, сайтът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно 100 %-та гаранция, предоставена от фирмата-производител „Орифлейм” или да се възстанови заплатената от Потребителя на консултанта стойност на стоката. В тази връзка и с оглед по-бързо реагиране от наша страна Потребителят е длъжен при получаване на продуктите от консултанта /или куриера/ да ги провери внимателно за съответствие с направената от него заявка или евентуални външни дефекти и да направи съответното възражение /забележка/ веднага пред консултанта /куриера/.

При липса на заявени продукти от Потребителя, дължаща се на липса в складовата наличност на фирма „Орифлейм”, консултантът може да предложи алтернативни продукти за замяна на същата стойност. Ако Потребителят откаже да ги получи, то изпратената от него заявка се счита за отменена и консултантът няма да я изпълни.


Условия на доставка


Използвани термини :
 

Заявител: Физическо лице, което избира продуктите от сайта, попълва данните за тях в индивидуална заявка, адресирана до Консултанта и я изпраща, като извършва това от свое име.

 

Консултант: Физическо лице, регистрирано като Независим консултант по красота към фирма „Орифлейм” и използващо сайта www.ori.bg, което получава индивидуална заявка от Заявител за избрани продукти онлайн чрез този сайт и изпълнява тази заявка за своя сметка.

За да изпрати заявка до консултант, Заявителят трябва да попълни необходимите данни на указаните в сайта www.ori.bg места.
 

След получаване на заявката Консултантът в рамките на 48 /четиридесет и осем/ часа се свързва с него на посочения е-мail или телефон за контакт, за да уточнят подробностите по доставката, в това число обща цена на продуктите, липсващи продукти, време и място на получаване на продуктите. Ако Заявителят има някакви специални изисквания относно изпълнението на доставката, касаещи опаковка или конкретен ден, в който доставката да бъде извършена, той следва да ги съобщи на Консултанта. Всякакви опаковки на заявени продукти извън стандартните пликове, предлагани от "Орифлейм", са за сметка на Заявителя.    
  
Ако Заявителят поиска, той може да извърши плащането към Консултанта по банков път. За целта при поискване Консултантът е длъжен да изпрати /посочи/ своя лична банкова сметка, като разходите за банков превод са за сметка на Заявителя.

Вашите заявки се приемат само по електронен път чрез сайта. Изпълнението на заявките се извършва офлайн от консултанта, по начина, посочен по-горе.

Моля бъдете внимателни при въвеждането на Вашият имейл адрес, защото потвърждението на получено по банков път плащане Консултантът ще извърши чрез него.

Системата ще Ви информира, че заявката Ви е направена. Още при финализирането на Вашата заявка, Вие ще можете да видите всички продукти, които сте избрал, общия размер на сумата, която следва да заплатите на консултанта и данните на Консултанта. Ако забележите някаква неточност в попълнените от Вас данни, моля обадете ни се незабавно!

Внимание ! Сайтът www.ori.bg не носи отговорност за неизпълнени заявки, дължащи се на некоректно попълнени в заявката e-mail или телефон от страна на Заявителя, поради която причина Консултантът не е в състояние да се свърже с него.  


 Приемане на заявки

 

Всички заявки, които подавате към www.ori.bg, се приемат 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието.

Към настоящия момент сайтът www.ori.bg изпълнява заявки на територията на  Република България. 

 

Настоящите Общи условия са актуални към 18.04.2016 г. Всякакви по-нататъшни промени на тези условия ще се правят само в писмена форма и ще бъдат доведени до знанието на крайните потребители и на консултантите, включени в сайта www.ori.bg.  

 

           

 

 

 

 

ori.bg предлага уникален за България уеб базиран бизнес модел, чрез който продуктите на Орифлейм могат да достигнат до всяка жена, без тя да губи излишно време ...