ori.bg logo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.ORI.BG

Версия 5.0 от дата 01.07.2019 г.

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.ori.bg.

Ако използвате уеб сайта www.ori.bg, се счита, че приемате и сте съгласни с тези Условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Този документ съдържа Общите условия, според които сайтът предоставя услуги на потребителите си на адрес в интернет www.ori.bg. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.ori.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от сайта с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.ori.bg или чрез избора на продукти или услуги, предлагани от него Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Всеки потребител се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.ori.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

Правила за използване на сайта

 

Собственикът на сайта www.ori.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на него, само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения в сайта. Не се разрешава материалите от www.ori.bg да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да се копират или да се раздават за каквато и да обществена или друга цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от www.ori.bg е валидна само на територията на Република България.

Права и отговорности на страните
 

Продуктите и услугите в www.ori.bg са ограничени само до посочените условия, тъй като сайтът реферира към официалния сайт на "Орифлейм" за България. Собственикът не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, като си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията, публикувана в този сайт, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти или да се допитате до избрания от Вас консултант.

 

Ограничение на отговорността
 

Собственикът на сайта www.ori.bg не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

При изпращане на запитване за продукти или услуги от сайта www.ori.bg Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни, като за целта е извършена съответната регистрация на администратор на лични данни. Сайтът www.ori.bg използва личната информация единствано и само с цел да осъществи и подобри услугите, които Ви предлага, както и за да може да получи необходимите данни за изпълнение на Вашето запитване, както и да Ви снабди със съответната интересуваща Ви информация относно продукти и услуги, включени в сайта.

Хипер-връзките от сайта www.ori.bg към web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, www.ori.bg не поема никаква отговорност за тяхното качество или съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск, за което същият се счита за уведомен с приемането на настоящите Общи условия.

 

Промяна на цени на продукти
 

Сайтът www.ori.bg има право да променя цените на показаните в него продукти на „Орифлейм” в съответствие и при спазване на политиката на фирма „Орифлейм” за всеки нов Каталог и цените в него, тъй като този сайт реферира към официалния каталог на фирма "Орифлейм" за България. При извършване на промяната не се дължи предварително уведомяване на потребителите. Когато потребителят иска да направи запитване за определен продукт през сайта www.ori.bg, то за съответния продукт ще важи цената, която е била актуална към момента на подаване на запитването от Потребителя и която е валидна в официалния каталог на "Орифлейм" за България. При допуснати технически грешки в публикуването на информация сайтът има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Сайтът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални техни промени.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
 

Съгласно Закона за защита на потребителите сайтът www.ori.bg Ви предоставя следната информация :

1. Николай Кънов – Независим консултант на „Орифлейм България” ЕООД, гр.София, п.к.1797, бул.„Г.М.Димитров”    № 1
 

2.  Цената на продуктите е изписана в официалния онлайн каталог на "Орифлейм" за България, като в случай, че продуктът е предложен на промоция, промоционалната /намалена/ цена е обявена, като новата цена е поставена над старата цена, която е зачертана.
  

Дефекти на заявени продукти

 

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му от консултанта и при ненарушен търговски вид на продукта и опаковката, сайтът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно 100 %-та гаранция, предоставена от фирмата-производител „Орифлейм” или да се възстанови заплатената от Потребителя на консултанта стойност на стоката. В тази връзка и с оглед по-бързо реагиране от наша страна Потребителят е длъжен при получаване на продуктите от консултанта /или куриера/ да ги провери внимателно за съответствие с направената от него заявка или евентуални външни дефекти и да направи съответното възражение /забележка/ веднага пред консултанта /куриера/.

При липса на заявени продукти от Потребителя, дължаща се на липса в складовата наличност на фирма „Орифлейм”, консултантът може да предложи алтернативни продукти за замяна на същата стойност. Ако Потребителят откаже да ги получи, то изпратената от него заявка се счита за отменена и консултантът няма да я изпълни.

Използвани термини :

Заявител: Физическо лице, което има възможност да разгледа продуктите от официалния сайт на "Орифлейм" и да изпрати запитване за допълнителна информация в индивидуална заявка, адресирана до Консултанта.

 

Консултант: Физическо лице, регистрирано като Независим консултант по красота към фирма „Орифлейм” и използващо сайта www.ori.bg, което получава индивидуално запитване от Заявител за интересуващи го продукти онлайн чрез този сайт.

За да изпрати заявка до консултант, Заявителят трябва да попълни необходимите данни на указаните в сайта www.ori.bg места.
 

След получаване на запитване Консултантът в рамките на 48 /четиридесет и осем/ часа се свързва с него на посочения е-мail или телефон за контакт, за да му даде интересуващата го информация. Ако Заявителят има някакви специални изисквания, той следва да ги съобщи на Консултанта. 

Вашите запитвания се приемат само по електронен път чрез сайта. 

Системата ще Ви информира, че запитването Ви е направено. 

Внимание ! Сайтът www.ori.bg не носи отговорност за неизпълнени запитвания, дължащи се на некоректно попълнени в запитването e-mail или телефон от страна на Заявителя, поради която причина Консултантът не е в състояние да се свърже с него.  


Приемане на запитвания

Всички запитвания, които подавате към www.ori.bg, се приемат 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието .

 

Настоящите Общи условия са актуални към 01.07.2019 г. Всякакви по-нататъшни промени на тези условия ще се правят само в писмена форма и ще бъдат доведени до знанието на крайните потребители и на консултантите, включени в сайта www.ori.bg.  

 

           

 

 

 

 

ori.bg предлага уникален за България уеб базиран бизнес модел, чрез който продуктите на Орифлейм могат да достигнат до всяка жена, без тя да губи излишно време ...